قرنِ آخر

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

14 مرداد پرسیدی: برنامه‌ات برای تابستان بعد از کنکور چیست؟

خجالت کشیدم بگویم: تو.

گفتم: هیچی.

  • Avilet